Pedagog - aplikacija

Računalni program Pedagog - za stručne suradnike u osnovnoj i srednjoj školi

Računalni program za osnovne škole i srednje škole"
O programu

Računalni program "Pedagog" hrvatski je program osmišljen kao informatički sustav za praćenje rada stručnog suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program je prioritetno osmišljen radi praćenja rada stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama, te omogućuje brzo i sustavno vođenje poslova unutar školske organizacije, ali i efikasnije planiranje rada te pregledno praćenje ostvarenih rezultata. Program omogućuje i jednostavno pretraživanje svih podatka potrebnih za što efikasnije obavljanje poslova.
Prednosti koje pruža takav informatički sustav:

  • jednostavnost primjene
  • preglednost svih podataka
  • međuzavisnost modula u programu (jednom uneseni podaci prenose se prema svim evidencijama
  • vođenje evidencije prema odabranim aktivnostima i subjektima
  • mogućnost umrežavanja podataka radi sinkroniziranja i osiguranja kontinuiteta rada različitih profila stručnjaka (unutar jedne ustanove ili među ustanovama kad sustručnjaci tretiraju iste subjekte)
Modul "Dnevnik rada"

Ovaj modul omogućuje brz i jednostavan unos i praćenje realiziranih dnevnih aktivnosti stručnog suradnika s mogućnošću preglednog ispisa svih aktivnosti po radnim danima. Stručnom suradniku je omogućena formiranje dopisa prema institucijama u školskom okruženju. Za lakše pretraživanje svih obavljenih aktivnosti stručnog suradnika u modul je ugrađen mehanizam brzog pretraživanja na osnovi unesenog pojma.

Modul "Planiranje i programiranje"

Modul omogućuje izradu godišnjeg programa prema osnovnim postavkama kurikularnog programiranja Također, pregledno vođenje i praćenje mjesečnih planova i programa te efikasnu valorizaciju vaših dnevnih, mjesečnih i godišnjih aktivnosti kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu vodenih evidencija Stručni suradniku je omogućen pregledan i sustavan ispis svih planova i programa, te brzu i jednostavnu izmjenu svih željenih podataka unutar programa.

Modul "Praćenje učenika"

Ovaj modul sastoji se od četiri osnovna dijela: "Članovi i rukovodstvo" - unutar ovog dijela programa moguće je voditi evidenciju članova školskog športskog društva. "Izvannastavne aktivnosti" - vodi se evidencija članova pojedinih skupina izvannastavnih športskih aktivnosti, evidencija dolazaka na treninge i drugo. "Športske ekipe" - vodi se evidencija članova pojedinih školskih športskih ekipa, ispiju se prijave za natjecanje i drugo. "Zapisnici i formulari" - u ovom dijelu programa omogućuje se ispis različitih formulara, zapisnika i sustava igranja (npr. zapisnik košarkaške utakmice ili formular za odigravanje kup sustava natjecanja).

Modul "Praćenje nastavnika / učitelja"

Modul omogućuje kvalitetnu i lako dostupnu bazu podataka o svim nastavnicima škole uz mogućnost brzog mail kontakta. Evidenciju o stručnom usavršavanju svih nastavnika. Ispis prijave te brzu prijavu djelatnika za sudjelovanje na stručnim skupovima. Evidenciju rada stručnog suradnika s nastavnicima, razrednicima, voditeljima stručnih vijeća.