Ažuriranje programa

Računalni program Kineziološka kultura - Osnovna škola, predmetna nastava

Upute za ažuriranje programa "Kineziološka kultura - Osnovna škola, predmetna nastava" inačica 2.0.17

Svim korisnicima programa "Kineziološka kultura Osnovna škola, predmetna nastava" koji posjeduju inačicu 2.0.17 omogućeno je preuzimanje dorađene inačice oznake 2.2.17. Ukoliko želite ažurirati program potrebno je provesti sljedeće korake:

POSTUPAK AŽURIRANJA PROGRAMA:

  • 1. Preuzmite jednu od inačice programa koja se nalazi ispod Preuzimanje inačice 2.2.17. Potrebno je odabrati inačicu prikladnu vašem računalu i operativnom sustavu (32 ili 64 bitnom). Nakon odabira, na Vaše računalo preuzet će se dokument pod nazivom KK_Osnovna.jar
  • 2. Na računalu gdje je instaliran Vaš program Kineziološka kultura, pozicionirajte se u instalacijsku mapu programa (na primjer: C:\\KK_Osnovna_2017\)
  • 3. U toj mapi pronađite dokument KK_Osnovna.jar Vašeg programa. Preimenujte taj dokument u naziv "KK_Osnovna_staro.jar"
  • 4. Kopirajte novi preuzeti dokument KK_Osnovna.jar u instalacijsku mapu programa
  • 5. Pokrenite Vaš program "Kineziološka kultura - Osnovna škola, predmetna nastava"