Svjetovanje - Konzalting

Savjetovanje klienata i poslovnih partnera

Usluga savjetovanja vezano za razvoj IT projekta ili njegovih komponenti

Poduzeće Pulsar d.o.o. već više od 20 godina, bavi se razvojem raznih aplikacija i IT sustava u različitim domena primjene. Nudimo našim korisnicima uslugu savjetovanja u dizajniranju koncepta novih aplikacija ili IT sustava na temelju problemskih zadataka. Naši eksperti, na temelju provedene analize zahtjeva korisnika, nude inovativna IT rješenja, izradu projektnih prijedloga o strukturi budućeg IT sustava kao i njegovu implementaciju. Prilikom dizajniranja projektnog prijedloga, fokusiramo se na upotrebu suvremenih tehnologija te zadovoljavanju najviših IT standarda. Pulsar pruža usluge konzaltinga u području: primjena IT tehnologija, razvoja koncepta budućih IT sustava ili aplikacija, vođenje projekata.

Analizu i prijedlog modifikacije postojećih IT sustava u nove bazirane na naprednim tehnologijama
IT tehnologija koja je uvedena u poslovanje prije nekoliko godina postaje postepeno zastarjela. Upotrebom zastarjele IT tehnologije javlja se problem integracije novih suvremenih aplikacija koje podržavaju najnovije trenove u tom području. Veoma često javlja se problem u kompatibilnosti između starih i novih tehnologija koje nameće poslovno tržište. Kada se tome pridoda rapidno povećanje različitih uređaja koji se koriste u poslovanju, poduzeća su primorana prilagođavati svoje postojeće IT sustave ili aplikacije novim zahtjevima.
U takvim situacijama, naši stručnjaci nude uslugu analize postojećih programskih rješenja, nadogradnju ili potpuni redizajn i ponovni razvoj upotrebom novih tehnologija.

Naši stručnjaci omogućit će vašem poduzeću

  • Savjetovanje o strategiji razvoja inovativnih programskih rješenja,
  • Analizu i izradu koncepta IT sustava za potrebe poslovanja,
  • Analizu poslovnih podataka, savjetovanje o načinu uvođenju softverskih komponenata umjetne inteligencije u određene faze poslovanja,
  • Izradu idejnih prijedloga naprednih modela i algoritama za optimiranje poslovnih procesa, analizu rizika u poslovanju,
  • Analizu i prijedlog modifikacije postojećih IT sustava u nove bazirane na naprednim tehnologijama.
Savjetovanje za uvođenje modela umjetne inteligencije u poslovne procese
Business inteligence danas je pojam koji se sve više usko vezan s poslovanjem uspješnih poduzeća. Metode i algoritmi iz područja umjetne inteligencije koriste za poboljšanje poslovnih procesa, povećanje kvalitete marketinga poduzeća, praćenje navika potencijalnih kupaca. Sve u cilju predviđanja određenih događaja u poslovanju, a time povećanje poslovnog uspjeha i ostvarenje većeg profita. Naši stručnjaci nude usluge analize potreba te daju prijedloge kako bi se napredna metode i modeli integrirali u postojeće poslovanje.