Kineziološka kultura - Srednja škola

Računalni program Kineziološka kultura - Srednja škola

Računalni programi izrađeni za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi

Računalni program "Kineziološka kultura – Srednja škola" (inačica 2.0.17) hrvatski je računalni programi koji predstavlja pomoćno sredstvo za provedbu većine poslova povezanih s redovitom nastavom tjelesne i zdravstvene kulture i izvannastavnim aktivnostima u srednjoj školi. Računalni program "Kineziološka kultura" može se opisati rečenicom: „Sve na jednom mjestu“, jer on olakšava i ubrzava većinu poslova koje kineziolozi standardno obavljaju tijekom školske godine.
Cijena novog programa s USB zaštitnim ključem iznosi 2.990 kn. Cijena nadogradnje na novu inačicu iznosi 490 kn.

Dodatne informacije...    Narudžba programa...

Program se sastoji od:

 • 1. Baza učenika
 • 2. Planiranje, programiranje i pripremanje nastave
 • 3. školsko športsko društvo
 • 4. Baza informacija
 • 5. Ostalo

Baza učenika

Prvi modul "Baza učenika" mogao bi se usporediti s knjigom "Pregled rada" koju koriste u nastavi učitelji tjelesne i zdravstvene kulture. U ovom dijelu programa unose se i pohranjuju matični podaci učenika, rezultati mjerenja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, motoričkih postignuća, njihove ocjene i drugi. Međutim, modul je daleko više od "Pregleda rada", jer podaci i rezultati mjerenja svakog učenika unose se, arhiviraju i obraduju ne samo za tekuću školsku godinu, već za sve godine školovanja.
Najvažniji zadaci koji se u ovom modulu mogu izvršiti su:

 • izrada kriterija za vrednovanje motoričkih postignuća i određenih antropoloških karakteristika
 • automatsko vrednovanje motoričkih postignuća i određenih antropoloških karakteristika temeljem postavljenih kriterija
 • automatsko pridruživanje orijentacijskih vrijednosti antropometrijskih obilježja te motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u odnosu na "norme"
 • automatsko izračunavanje prosjeka ocjena za svakog pojedinog učenika
 • obrada rezultata mjerenja motoričkih postignuća, antropometrijskih obilježja te motoričkih i funkcionalnih sposobnosti (opisna statistika, standardizacija rezultata, analiza razlika aritmetičkih sredina te korelacijska analiza)
 • definiranje, unos te statistička analiza vlastitih testova antropoloških karakteristika
 • pregled, pretraživanje i filtriranje svih unesenih rezultata i podataka

Planiranje, programiranje i pripremanje nastave

Osnovni zadatak ovog dijela programa je pomoć učiteljima pri planiranju i programiranju nastave te pisanju priprema za sat tjelesne i zdravstvene kulture. Program omogućava jednostavne i brze procedure planiranja, programiranja i pripremanja za nastavni sat.
U programu se nalazi baza znanja kojom se učitelj na vrlo jednostavan način može koristiti kako bi izradio pripremu za sat tjelesne i zdravstvene kulture: sadržaji za uvodni dio sata, skupovi opće pripremnih vježba za pripremni dio sata s mogućnošću izrade novih skupova, opis i razrada svih sadržaja glavnog A dijela sata koji su definirani HNOS-om, sadržaji za glavni B dio sata, i sadržaji za završni dio sata. Posebno valja istaknuti da program podržava mijenjanje postojećih sadržaja i unošenje novih sadržaja.
Program je koncipiran tako da slijedi osnovnu metodologiju programiranja nastave: (1)izrada plana, (2)izrada programa i (3)izrada priprema za nastavne sate. Plan i program ispisuju se cjelovito, dok je pripremu za nastavni sat moguće ispisati u dvije inačice. Prva se odnosi na skraćenu pripremu koja se ispisuje na jednom listu A4 formata, dok druga inačica podrazumijeva detaljnu pripremu koja se ispisuje na nekoliko listova A4 formata.

Školsko sportsko društvo

Ovaj modul sastoji se od četiri osnovna dijela: "Članovi i rukovodstvo" - unutar ovog dijela programa moguće je voditi evidenciju članova školskog športskog društva. "Izvannastavne aktivnosti" - vodi se evidencija članova pojedinih skupina izvannastavnih športskih aktivnosti, evidencija dolazaka na treninge i drugo. "športske ekipe" - vodi se evidencija članova pojedinih školskih športskih ekipa, ispiju se prijave za natjecanje i drugo. "Zapisnici i formulari" - u ovom dijelu programa omogućuje se ispis različitih formulara, zapisnika i sustava igranja (npr. zapisnik košarkaške utakmice ili formular za odigravanje kup sustava natjecanja).

Baza informacija

Ovaj dio programa zamišljen je kao velika baza kineziološkog znanja, a sastoji se od četiri osnovna dijela:

 • 1. "Nastavne teme" - dio programa koji sadrži opise svake nastavne teme, njezin metodički postupak ili metodiku uputu, tipične pogrješke, pomaganje te ocjenjivanje. Pojedine teme nadopunjene su video prikazom, kinogramom, skicom, fotografijom ili animacijom.
 • 2. "Ostali sadržaji" - dio programa koji posjeduje različite dodatne sadržaje iz športova koji su najčešće sastavni dio sekcija školskih športskih društava.
 • 3. "Igre" - dio programa koji sadrži opise različitih elementarnih i štafetnih igara
 • 4. "Novi sadržaji" - dio programa koji omogućuje stvaranje vlastitih baza najrazličitijih znanja i sadržaja.
Ostalo

Posljednji modul nazvan "Ostalo" omogućuje upis osnovnih podataka te različita podešavanja programa. Najvažnije mogućnosti ovog dijela programa su:

 • promicanje razrednih odjela u novu školsku godinu
 • promicanje članova ŠŠD u novu školsku godinu
 • izrada sigurnosnih kopija baze podataka (backup)
 • uvoz osnovnih podataka o učenicima iz neke druge datoteke
 • izvoz podataka